Rodzaje frezowania – jak dobrać odpowiednie narzędzie?

pierwsze maszyny sterowane numerycznie
Cnc co to znaczy
25 sierpnia, 2022
co to jest gratowanie
Co to jest gratowanie?
21 września, 2022
rodzaje frezowania

Dzięki frezowaniu CNC możliwa jest obróbka skrawaniem wielu płaszczyzn, rowków, nacinania gwintów i innych trudnych powierzchni czy wykonywania kół zębatych. Co to jest frezowanie? Jak dobrać odpowiednie rodzaje frezowania? Sprawdź odpowiedzi na te i inne pytania!

Frezowanie — rodzaj obróbki skrawaniem

Frezowanie to podstawowy rodzaj obróbki skrawaniem za pomocą specjalnego narzędzia wyposażonego w odpowiednie głowice z frezami — frezarki CNC. To tylko jeden z rodzajów obróbki skrawaniem — istnieją inne sposoby obróbki, na przykład: toczenie, struganie, wiercenie i szlifowanie czy CNC. Podczas frezowania ruch obrotowy wykonuje narzędzie, a ruch posuwowy wykonywany jest przez przyrząd lub przez przedmiot obrabiany. Frezowanie to nie praca ciągła (naraz pracuje jedynie część ostrzy) – dzięki temu narzędzia charakteryzują się dużą wytrzymałością przez zwiększenie chłodzenia w trakcie wykonywanych robót.

Frezowanie powierzchni kształtowych o różnorodnych kształtach — techniki frezowania

Podczas frezowania ogromnie liczy się precyzja oraz dobranie odpowiedniego freza do wykonywanej pracy na konkretnym materiale. Trzeba też pamiętać o właściwych parametrach technologicznych.

Jest kilka sposobów frezowania. Przed obróbką skrawaniem, dostosuj odpowiedni rodzaj frezowania do Twoich potrzeb, tak by frezowanie było szybkie, przyjemne i dało efekt, którego oczekujesz.

Podział frezowania ze względu na rozmieszczenie ostrzy freza

Rodzajów frezowania jest bardzo dużo. Należy dobrać go tak, aby praca była łatwiejsza i przyjemniejsza. Odpowiednie narzędzia użyte podczas obrabiania zdecydowanie skracają czas wykonywania robót. Poniżej znajdziesz już szczegółowo opisane rodzaje frezowania.

Frezowanie obwodowe (walcowe)

To frezowanie, przy którym oś frezu jest równoległa do powierzchni obrabianej.

Frezowanie czołowe

Frezowanie czołowe to przeciwieństwo frezowania obwodowego, ponieważ tutaj oś frezu ułożona jest prostopadle do obrabianej powierzchni. Taki sposób obróbki skrawaniem ma sporo zalet — frezarka jest w tym wypadku bardzo dokładna i zapewnia spokojną pracę. Aktualnie podczas obróbki płaszczyzn zazwyczaj wybiera się frezowanie czołowe, a nie obwodowe.

Można wyróżnić kilka rodzajów frezowania czołowego: frezowanie czołowe pełne, frezowanie czołowe niepełne symetryczne oraz frezowanie czołowe niepełne niesymetryczne.

Frezowanie skośne

Skośne frezowanie (frezowanie kształtowe) polega na obróbce, podczas której kąt osi frezu mieści się w przedziale od 0 do 90 stopni. Ta technika wymaga korzystania z frezów kątowych.

Kryterium kinematyczne

Pod względem kinematycznym, wyróżnić można dwa rodzaje frezowania: frezowanie przeciwbieżne oraz frezowanie współbieżne, które są kolejno opisane poniżej.

Frezowanie przeciwbieżne

W przypadku frezowania przeciwbieżnego kierunek pracy frezu jest przeciwny do kierunku ruchu przedmiotu, który poddawany jest obróbce. Technika ta ma niestety negatywny wpływ na chłodzenie — przed frezem gromadzi się wiór. Najlepiej sprawdzi się podczas obróbki powierzchni surowych.

Frezowanie współbieżne

Podczas frezowania współbieżnego, kierunek ruchu przedmiotu obrabianego jest taki sam jak kierunek ruchu pracy narzędzia. Tutaj grubość warstwy skrawanej największa jest na początku pracy ostrza, a później stopniowo maleje — aż do zera. Przedmiot po frezowaniu współbieżnym powinien być gładszy niż po obróbce techniką przeciwbieżną. Zwiększa to wydajność frezowania, ponieważ trwałość narzędzia jest zwiększona.

co to jest frezowanie

Podział frezowania ze względu na konstrukcję

Ten podział zależy w dużej mierze od ilości obrabianych równocześnie powierzchni. Poniżej dokładne wyjaśnienie.

Frezowanie swobodne (jednostronne)

To frezowanie nazywane także jednostronnym, ponieważ powstaje tylko jedna powierzchnia obrabiana, która jest prostokreślna lub krzywokreślna. Oś frezu ma kierunek prostopadły do obrabianej powierzchni.

Frezowanie niepełne (dwustronne)

Frezowanie niepełne oznacza dwie powierzchnie obrobione. Może być niesymetryczne oraz symetryczne.

Frezowanie pełne (trzystronne)

W wyniku frezowania pełnego powstają dokładnie trzy powierzchnie obrobione.

Narzędzia do frezowania

Poniżej znajdziesz listę najbardziej podstawowych narzędzi frezarskich.

Frezy walcowe

Służą do profilowania powierzchni płaskich. Ostrza śrubowego kształtu, znajdują się tylko po zewnętrznej stronie.

Frezy walcowo-czołowe

Krawędzie ostrza ustawione są na powierzchni walcowej śrubowo bądź prostoliniowo.

Frezy trzpieniowe (palcowe)

Służą do wykonywania rowków na powierzchniach bocznych. Mają różne kształty — nawet kuliste, by móc obrobić nawet najbardziej skomplikowane powierzchnie.

Podsumowanie

Frezowanie to technika ubytkowa. Ten sposób umożliwia wyprofilowanie przedmiotu według oczekiwanego kształtu, a przez to nadanie mu konkretnej funkcjonalności, a także ozdobienie go. Frezować można przeróżne materiały — drewno, pleksi, sklejkę i wiele więcej.